Τροπολογία - Ποια νησιά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ 2020

Οικονομικές Ειδήσεις

17 Σεπτέμβριος 2020
Taxheaven.gr
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», απαλλάσσονται από την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2020 και εφεξής τα δικαιώματα στα ακίνητα, που ανήκουν σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που έχουν την κύρια κατοικία τους σε συγκεκριμένα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων.


Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 2
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλλάσσονται από την καταβολή του Ενιαίου φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το έτος 2020 και εφεξής οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν την κύρια κατοικία τους σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων.
 
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ενίσχυση των νησιωτών, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε μικρά, από άποψη πληθυσμού, ακριτικά νησιά λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της χαμηλής τουριστικής ανάπτυξης. Η απαλλαγή αυτή από τον ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των μικρών ακριτικών νησιών της Χώρας αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη και την πληθυσμιακή ενίσχυσή τους.
 
 Η προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την κατάθεσή της στη Βουλή των Ελλήνων και εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ έτους 2020 και εφεξής.Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 2
Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωμάτων επί ακινήτων των κατοίκων σε μικρά ακριτικά νησιά
 
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α'287) προστίθεται περ. θ) ως εξής:
 
«θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά.»
 
2. Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή των Ελλήνων και εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.φ.Ι.Α.) έτους 2020 και επομένων.