Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4690/2020 με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4690/2020 με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας


Δημοσιεύθηκε πριν λίγο (σ.σ. 13:00) στο Φ.Ε.Κ. ο ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Κατεβάστε το Φ.Ε.Κ. από το συνημμένο αρχείο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης